logo
Sứ mệnh Danh sách game
Sky Force (2) | Đẹp từng milimet | Sasuke (2) | Sứ mệnh | Thủy hử | Tank Pro | Yoyo Chat | Mario (2) | Chat yoyo - android | Plan vs Zombie (2) | Tam quốc | Không chiến | Kiếm Khách | Đào Vàng (2) | Nông trại vui vẻ (2) | Đừng đốt | ​Doraemon (2)

​Sau khi Jerus bị đóng đinh trên cây thánh giá, một tên lính đã đâm gươm vào người của chúa. Vì cây gươm ngấm máu nên nó trở thành gươm thần và ai có nó sẽ trở thành bá chủ thế giới.

Tải về: jar jad

Bạn có thể tải về & sử dụng các phiên bản:

Phiên bản dành cho màn hình 176: jar jad

Lượt truy cập: 2750
Lượt download: 1295


Các game hot khác
Sky Force (2)
Sasuke (2)
Sứ mệnh
Thủy hử
Tank Pro
Mobishop
Yoyo Chat
Mario (2)
Doraemon
Chat yoyo - android
Plan vs Zombie (2)
Tam quốc
Không chiến
Kiếm Khách
Đào Vàng (2)
Hangman
Apache v2
Nông trại vui vẻ (2)
​Doraemon (2)
Phí nhắn tin trong game như sau:
Đầu số 6511: giá 5.000 VNĐ
Đầu số 6611: giá 10.000 VNĐ
Đầu số 6711: giá 15.000 VNĐ
Hot Line: 043.576.6085
Copyright @ m.qplay.vn