logo
Sứ mệnh Danh sách game
Chat yoyo - android | Plan vs Zombie (2) | Nông trại vui vẻ (2) | Đẹp từng milimet | Sasuke (2) | Thủy hử | Sky Force (2) | ​Doraemon (2) | Yoyo Chat | Đừng đốt | Mario (2) | Đào Vàng (2) | Sứ mệnh | Tank Pro | Không chiến | Tam quốc | Kiếm Khách

​Sau khi Jerus bị đóng đinh trên cây thánh giá, một tên lính đã đâm gươm vào người của chúa. Vì cây gươm ngấm máu nên nó trở thành gươm thần và ai có nó sẽ trở thành bá chủ thế giới.

Tải về: jar jad

Bạn có thể tải về & sử dụng các phiên bản:

Phiên bản dành cho màn hình 176: jar jad

Lượt truy cập: 2806
Lượt download: 1319


Các game hot khác
Chat yoyo - android
Plan vs Zombie (2)
Nông trại vui vẻ (2)
Sasuke (2)
Doraemon
Thủy hử
Sky Force (2)
​Doraemon (2)
Apache v2
Yoyo Chat
Mario (2)
Đào Vàng (2)
Sứ mệnh
Tank Pro
Mobishop
Hangman
Không chiến
Tam quốc
Kiếm Khách
Phí nhắn tin trong game như sau:
Đầu số 6511: giá 5.000 VNĐ
Đầu số 6611: giá 10.000 VNĐ
Đầu số 6711: giá 15.000 VNĐ
Hot Line: 043.576.6085
Copyright @ m.qplay.vn